วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดปฏิบัติการ ฯ สภ.กงหรา เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรม โรงเรียนบ้านหน้าวังร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมด้วยชุดวิทยากร สภ.กงหรา มี ด.ต.เกษม คงแก้วหนู ด.ต.โสภณ แสงเจริญ เข้าอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง ในโครงการทำความดีเพื่อในหลวงของเรา